ویدیوی رمزگشایی کلمات ژورنال3 وسریال آبشارجاذبه

 
 

سلام بچه ها! خب همون طور که می دونید داخل کتاب آبشار جاذبه (ژورنال 3) رمز های زبادی استفاده شده. برای اینکه درخواست ها زیاد بود تصمیم گرفتیم یک مقاله رو به این موضوع اختصاص بدیم.

 

1.رمز سزار:

الگوریتم رمز سزار برای اولین بار توسط ژولیوس سزار سردار رومی مورد استفاده قرار گرفت در این الگوریتم جایگزینی حروف براساس ترتیب در حروف الفبا انجام می شود و یکی از ساده ترین نوع های رمز نگاری است. در آبشار جاذبه می توان رمز های سزار را با جدول زیر ترجمه کرد:

رمز سزار

رمز نگاری

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

معادل

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

 

 

2.رمز آتباش:

رمزنگاری اتباش یک متد رمزنگاری است که در آن هر حرف در یک کلمه با آینه ی خود تعویض می شود. یعنی حرف A با Z عوض می شود، حرف B با Y ، حرف C با  X و. با استفاده از جدول زیر می توانید رمز های آتباش را نیز ترجمه کنید:

رمز آتباش

رمز نگاری

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

معادل

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

3.رمز A1Z26

یک نوع رمز نگاری ساده است که در آن به ترتیب حروف دارای عدد می شوند و هر عدد نشان دهنده ی حرف مشخصی است. در جدول زیر راهنمای اینگونه رمز نگاری آمده است:

رمز A1Z26

رمز نگاری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

معادل

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 به زودی رمزهای بیشتری دراین قسمت قرارمیگیرد....