امکان خرید از طریق کارت 

در صورتی که سیتم بانکی مشکل داشته باشد یا به صفحه ی پرداخت متصل نمی شوید می توانید به راحتی مبلغ محصول دلخواه خود را به شماره کارت 

6037-9975-9185-9187 

بانک ملی به نام خ. هیبتی(مترجم کتاب) واریز نمایید. سپس رسید پرداختی را به شماره واتساپ 09013142653 ارسال نمایید تا سفارش شما ثبت و ارسال گردد.